Posts Tagged ‘przykład’

Czy jesteśmy społeczeństwem tolerancyjnym

Tolerancja – termin znany z socjologii odnosił się niegdyś do wyznawców innych religii. Ze względu na wędrówki narodowościowe, poszczególne grupy etniczne osiedlały się na terenach należących do innego narodu, wnosząc do danego społeczeństwa swoje obyczaje, kulturę, religię. Adaptacja w nowym środowisku przebiegała różnie – czasem wręcz dochodziło do krwawych potyczek pomiędzy grupami narodowościowymi. Dziś tolerancja rozszerzyła swoje odniesienie do odmiennych światopoglądów i orientacji seksualnych. Dużą rolę odgrywają tu media i politycy, którzy powinni podkreślać akceptację dla odmienności drugiego człowieka, bez względu na jego kolor skóry, język, kulturę, światopogląd, religię. Nasze społeczeństwo uważa się za tolerancyjne, rzeczywiście, w ostatnich kilkudziesięciu latach zmienił się nasz stosunek do innych – ożywienie międzynarodowych kontaktów sprawiło, że akceptujemy bez problemu imigrantów z Chin, Wietnamu, wschodniej Europy. A jako potwierdzeniem tych dobrych zmian jest wybór czarnoskórego posła na obecną kadencję sejmu. Daleko nam natomiast do właściwej tolerancji w stosunku do związków partnerskich i związanych z tym w większości orientacji seksualnych. Niestety, zły przykład dają nam sami politycy.

Rozwój urbanistyczny polskich miast

Każde większe miasto chce przyciągać do siebie nowych mieszkańców. Wybór nowego miejsca zamieszkania często zależy od miejsc pracy, ale nie tylko. Polacy dużą uwagę zwracają też na wielkość miasta, jego rozrywki oraz całą budowę urbanistyczną. Przestrzenne zagospodarowanie dużych miast często ma dwie strony medalu. Z jednej strony nie ma możliwości rozbudowy dużych centrów miast, z powodu na przedwojenne budowle, które mają charakterystyczny styl i konstrukcję. Z drugiej strony ludzie stawiają na nowoczesność, którą często można zauważyć na terenach podmiejskich, czyli tam gdzie niby miasto się kończy, choć to wcale nie prawda. Mieszkanie na obrzeżach miast jest obecnie bardzo popularne, zwłaszcza dla osób o niskiej aktywności zawodowej oraz o aktywności zawodowej na najwyższym stopniu. Czyli najczęściej są to osoby emerytowane, lub młode – takie, które stać na wybudowanie własnego domu. Każde polskie miasto rozbudowuje się na swój sposób łącząc tradycję z nowoczesnością. Dzięki temu architektura przedwojenna wciąż jest obecna.