Posts Tagged ‘porozumienie’

Wyjątkowa liczba dni wolnych od pracy w roku 2012

Na początku obecnego roku, po sięgnięciu do nowego kalendarza, wielu z nas może mieć bardzo dobre nastroje. Oczywiście dotyczy to tylko tych, którzy lubią długo i często wypoczywać, lubią długie weekendy i łączenie dni wolnych w zbitki, co powoduje wiele wolnych dni do wykorzystania. Okazuje się bowiem, że w roku 2012, który jest rokiem przestępnym, będzie bardzo dużo dni wolnych od pracy, bo aż 114. Oczywiście chodzi tu o soboty, niedziele, święta kościelne i państwowe, dni ustawowo wolne od pracy. Doliczamy do tego jeszcze urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, który to przysługuje po 10 latach pracy. Powstaje pytanie, czy w dobie nadciągającego kryzysu i niepewności na rynkach finansowych stać nas, jako społeczeństwo, na tak wiele dni bez pracy? Przecież wtedy nic się nie produkuje, nie tworzy, są to dni jakby stracone dla gospodarki. Niektóre społeczeństwa, powodowane właśnie narastającym kryzysem, zmniejszają ustawowo dni wolne od pracy. Dobrym przykładem są tu Portugalczycy, gdzie rząd, w porozumieniu z portugalskim episkopatem, w obecnym roku wykreślił z kalendarza aż 4 dni wolne dotychczas od pracy. Co ciekawe, wyjątkowo korzystny układ świąt i dni wolnych w nowym roku spowoduje zapewne, że będziemy wypoczywać jeszcze dłużej, wykorzystując różne formy wolnego i łącząc dni wolne ze sobą pomostami.

Czy są przesłanki nowej rewolucji w Rosji

Od zakończenia ostatnich wyborów do parlamentu rosyjskiego, czyli do Dumy, nie milkną protesty licznych obywateli tego kraju, zarzucających rządzącym władzom fałszerstwa wyborcze. Demonstracje i wiece maja miejsce w największych miastach Rosji, głównie w Moskwie i Petersburgu. Władze jak na razie bez problemu radzą sobie z tym zjawiskiem. Protestujący skupiają różne poglądy, siły polityczne, nie są zorganizowani w swoich protestach. Zwołują się najczęściej poprzez portale społecznościowe. Takim stałym dniem w miesiącu, kiedy protestujący gromadzą się na placach i ulicach miast rosyjskich, jest 31 dzień każdego miesiąca. Oczywistym postulatem protestujących jest żądanie powtórzenia wyborów parlamentarnych. Społeczeństwo rosyjskie chyba powoli dojrzewa do większej dojrzałości demokratycznej, gdyż dotychczas nie notowano tego rodzaju wystąpień. Obserwatorzy polityczni nie sądzą, aby protesty miały jakieś rozstrzygające znaczenie dla niedługo mających się odbyć wyborów prezydenckich w Rosji. Jednak jest to znak, że Rosja pomału będzie wchodziła na drogę przemian demokratycznych.