Posts Tagged ‘forma’

Wyjątkowa liczba dni wolnych od pracy w roku 2012

Na początku obecnego roku, po sięgnięciu do nowego kalendarza, wielu z nas może mieć bardzo dobre nastroje. Oczywiście dotyczy to tylko tych, którzy lubią długo i często wypoczywać, lubią długie weekendy i łączenie dni wolnych w zbitki, co powoduje wiele wolnych dni do wykorzystania. Okazuje się bowiem, że w roku 2012, który jest rokiem przestępnym, będzie bardzo dużo dni wolnych od pracy, bo aż 114. Oczywiście chodzi tu o soboty, niedziele, święta kościelne i państwowe, dni ustawowo wolne od pracy. Doliczamy do tego jeszcze urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, który to przysługuje po 10 latach pracy. Powstaje pytanie, czy w dobie nadciągającego kryzysu i niepewności na rynkach finansowych stać nas, jako społeczeństwo, na tak wiele dni bez pracy? Przecież wtedy nic się nie produkuje, nie tworzy, są to dni jakby stracone dla gospodarki. Niektóre społeczeństwa, powodowane właśnie narastającym kryzysem, zmniejszają ustawowo dni wolne od pracy. Dobrym przykładem są tu Portugalczycy, gdzie rząd, w porozumieniu z portugalskim episkopatem, w obecnym roku wykreślił z kalendarza aż 4 dni wolne dotychczas od pracy. Co ciekawe, wyjątkowo korzystny układ świąt i dni wolnych w nowym roku spowoduje zapewne, że będziemy wypoczywać jeszcze dłużej, wykorzystując różne formy wolnego i łącząc dni wolne ze sobą pomostami.

Na obecne społeczeństwo składają się trzy klasy obywateli

Mimo tego, że w dzisiejszych czasach nie mówi się głośno o klasach społecznych zamieszkujących dane państwo jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. To i tak nasze społeczeństwo zwłaszcza w dobie niezwykle dynamicznego rozwoju technologii informatycznej możemy śmiało podzielić na trzy klasy obywateli. Podział ten przedstawia się następująco pierwsza klasa i w zasadzie najważniejsza to specjaliści z zakresu różnych, multimediów którzy wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne świadomie i zgodnie z wytyczonymi celami programują i nadają społeczeństwu pożądany kształt. Do drugiej klasy możemy zaliczyć osoby, których głównym celem jest polityka państwa są to osoby rządzące, młode nie mające zasadniczo żadnego wpływu na tworzenie informacji, ale doskonale znające Internet i nowoczesne urządzenia za pomocą, których są w stanie każdą informację tak przekształcić, aby była na ich korzyść. Trzecia grupa społeczna to wszyscy pozostali, którzy w codziennym życiu korzystają zaledwie z dwóch cudów techniki a mianowicie telewizora i telefonu. Do tej grupy należą ludzie starsi starej daty, którzy nowoczesne komputery i dostęp do sieci uważają za zupełnie zbędne w swoim życiu i niepotrzebne.