Posts Tagged ‘dzięki’

Rozwój urbanistyczny polskich miast

Każde większe miasto chce przyciągać do siebie nowych mieszkańców. Wybór nowego miejsca zamieszkania często zależy od miejsc pracy, ale nie tylko. Polacy dużą uwagę zwracają też na wielkość miasta, jego rozrywki oraz całą budowę urbanistyczną. Przestrzenne zagospodarowanie dużych miast często ma dwie strony medalu. Z jednej strony nie ma możliwości rozbudowy dużych centrów miast, z powodu na przedwojenne budowle, które mają charakterystyczny styl i konstrukcję. Z drugiej strony ludzie stawiają na nowoczesność, którą często można zauważyć na terenach podmiejskich, czyli tam gdzie niby miasto się kończy, choć to wcale nie prawda. Mieszkanie na obrzeżach miast jest obecnie bardzo popularne, zwłaszcza dla osób o niskiej aktywności zawodowej oraz o aktywności zawodowej na najwyższym stopniu. Czyli najczęściej są to osoby emerytowane, lub młode – takie, które stać na wybudowanie własnego domu. Każde polskie miasto rozbudowuje się na swój sposób łącząc tradycję z nowoczesnością. Dzięki temu architektura przedwojenna wciąż jest obecna.

Czy w dobie rosnącego kryzysu możemy oczekiwać na wsparcie z środków unijnych

Od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, każdego roku nasz kraj korzysta z dobrodziejstwa środków unijnych, które w ramach różnych funduszy szerokim strumieniem wpływają do naszego kraju. Jest to tym bardziej pozytywna sytuacja, że Polska stała się liderem w wykorzystaniu właśnie środków unijnych. Jednak ten dobry trend może wkrótce się niestety zakończyć. A wszystko za sprawa kryzysu gospodarek europejskich, europejskich tym w strefie euro. Środki finansowe, z których obecnie korzysta nasz kraj, były przyznane na lata 2007 2013. Od roku 2014 w Unii Europejskiej będzie zupełnie nowy budżet. Już w roku bieżącym rozpoczną się negocjacje w sprawie właśnie uchwalenia przyszłego budżetu Unii Europejskiej. I w tym tkwi cały problem. Rozlewający się coraz szerzej na całą Europę kryzys zniechęci zapewne kraje europejskie, skupione w Unii i będące płatnikiem netto, do przeznaczenia dla biedniejszych krajów Unii znacznych środków finansowych. W tej sytuacji Polska i inne, świeżo przyjęte do Unii kraje mogą bardzo stracić. Nasi dyplomaci zapowiadają ostrą walkę o dobry dla nas budżet unijny.