Posts Tagged ‘china’

Ciekawe wydarzenia polityczne w roku 2012

Dopiero co rozpoczęty rok obfitował będzie w znaczące dla całej społeczności międzynarodowej wydarzenia polityczne. Na pewno na czoło wysuwa się kryzys w strefie euro. Grecja jest już nieomal w stanie upadku, kolejne kraje praca punkty w ocenie agencji ratingowych. Nikt nie wie, co będzie dalej, jakie lekarstwo zaaplikują przywódcy strefy euro swoim gospodarkom, finansom i budżetom, Ciekawie będzie rozwijała się sytuacja w takich państwach jak Rosja i Francja, gdzie w niedługiej perspektywie będą miały miejsce wybory prezydenckie. O ile Władimir Putin może być raczej spokojny o swój los, jako przyszłego prezydenta Rosji, o tyle Nikolae Sarkozy nie jest już tak spokojny o swoją przyszłość jako prezydent Francji. W świecie wydarzeń ogólnoświatowych na pewno ważne będą Igrzyska Olimpijskie w Londynie, zaś w Europie będą się cieszyły zainteresowaniem organizowane w naszym kraju mistrzostwa starego kontynentu w piłce nożnej. Czekają nas tez pod koniec roku wybory prezydenckie w USA oraz zjazd partii komunistycznej w Chinach.

Polityka gospodarcza w oczach społeczeństwa

Działania państwa mające na celu kontrolę sytuacji gospodarczej i rozwój kraju nazywamy polityka gospodarczą. Polityka gospodarcza charakteryzuje się dwoma głównymi nurtami – dążeniem do jak najwyższego poziomu rozwoju gospodarczego i utrzymanie tego poziomu przez jak najdłuższy czas, oraz w działalności krótko i średnioterminowej, gdzie głównym celem jest wyrównanie tempa rozwoju gospodarczego, który może być zakłócony wahaniami popytu i podaży, niestabilnością, dużymi skokami walut. Długookresowa polityka gospodarcza powinna sprzyjać rozwojowi kraju poprzez wzrost postępu technicznego, wspieranie koniecznych zmian strukturalnych, usprawnianie mechanizmów rynkowych. Tu powinna być dobrze prowadzona polityka regionalna, ochrony konkurencji, prawidłowe przekształcenia własnościowe, wspieranie badań naukowych. Znakomite cele, tylko czy aby politycy o nich pamiętają? Nakłady finansowe na badania naukowe są coraz mniejsze. Mamy wielu zdolnych naukowców, którzy ze względu na brak odpowiednich finansów nie mogą konsekwentnie prowadzić swoich badań. Przekształcenia własności – prawie zawsze towarzyszą im jakieś nieprawidłowości. Brak konkretnej pomocy i ochrony dla najmniejszych firm, które zapewniają byt danej rodziny – statystyki są nieubłagane – coraz więcej małych firm upada, pozostawiając ich właścicieli w dużych kłopotach. Można podać wiele innych przykładów. Wygodnie jest obecnie zasłaniać się globalnym kryzysem, przepisami unijnymi. Kryzys kiedyś się skończy, złe prawo pozostanie – co wtedy powie rząd?