Archive for Wrzesień, 2011

Czy w dobie rosnącego kryzysu możemy oczekiwać na wsparcie z środków unijnych

Od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, każdego roku nasz kraj korzysta z dobrodziejstwa środków unijnych, które w ramach różnych funduszy szerokim strumieniem wpływają do naszego kraju. Jest to tym bardziej pozytywna sytuacja, że Polska stała się liderem w wykorzystaniu właśnie środków unijnych. Jednak ten dobry trend może wkrótce się niestety zakończyć. A wszystko za sprawa kryzysu gospodarek europejskich, europejskich tym w strefie euro. Środki finansowe, z których obecnie korzysta nasz kraj, były przyznane na lata 2007 2013. Od roku 2014 w Unii Europejskiej będzie zupełnie nowy budżet. Już w roku bieżącym rozpoczną się negocjacje w sprawie właśnie uchwalenia przyszłego budżetu Unii Europejskiej. I w tym tkwi cały problem. Rozlewający się coraz szerzej na całą Europę kryzys zniechęci zapewne kraje europejskie, skupione w Unii i będące płatnikiem netto, do przeznaczenia dla biedniejszych krajów Unii znacznych środków finansowych. W tej sytuacji Polska i inne, świeżo przyjęte do Unii kraje mogą bardzo stracić. Nasi dyplomaci zapowiadają ostrą walkę o dobry dla nas budżet unijny.

Spadek zaufania do elit politycznych

Obywatele nielubiący głosować ani brać udziału w innych politycznych aktywnościach bardzo często w ten sposób chcą manifestować swoją niechęć do elity politycznej, którą w wielu demokracjach liberalnych oskarża się o całkowite oderwanie od realiów życia przeciętnego obywatela. A więc obywatele nie chcą głosować na polityków, co do których na pierwszy rzut oka widać, że doskonale zarabiają, mają dodatkowe funkcje i posady związane z następnymi dietami i uposażeniami. Jednocześnie wszyscy rozumieją, że immunitet i odpowiednia pensja dla polityka najwyższego szczebla centralnego ma być w teorii zabezpieczeniem przed jego korumpowaniem czy wpływaniem na tworzone przez niego prawo zastraszaniem, szantażem czy innymi metodami. Niestety jednak coraz częściej obywatele widzą, że prawa zmieniane przez polityków nie mają większego sensu a tworzone w pośpiechu liczne ustawy trzeba poprawiać i nowelizować zanim jeszcze na dobre wejdą w życie. W takich warunkach zaufanie do elit politycznych mocno spada.

Ktoś musi rządzić krajem

Dawniej społeczeństwo nie miało takiej szansy rozwoju. Wszystko było nie dostępne, zakazane, miasto i owszem ale odczuwalne było na przykład bezrobocie. Środowisko polityczne jest po to, aby pielęgnować państwo, dbać o dobre kontakty z sąsiadami, utrzymywać porządek. Gdyby nie te jednostki bez wątpienia na świecie zapanowałby chaos. Ludzie niestety bardzo często nie potrafią docenić tego co mają, wręcz przeciwnie, oceniają bardzo negatywnie tych, którym tak naprawdę zawdzięcza się ten cały postęp. W miastach funkcjonuję tysiące firm a co za tym idzie obywatele nie mają problemu z obejmowaniem stanowisk. Każdy wkładając zaangażowanie może osiągnąć sukces. Tak naprawdę obecnie życie jest strasznie wygodne, czas pokazuję, że zarówno większe obszary jak i wsie mogą się wykazać. Teraz człowiek ma możność zarobienia pieniędzy, pokierować tak swoje losy, aby funkcjonować na takim poziomie na jaki zasługuję, dawniej przecież nie udawało się za wiele osiągnąć. Polityka zarówno w mediach, Internecie jest bardzo negatywnie oceniana, społeczeństwo zwyczajnie nie ufa tym ludziom. Właśnie przez takie zachowanie nasza gospodarka jest w stanie zachwiania. Warto zadbać, tak naprawdę o osobiste interesy. Dojść do wartościowych wniosków, czyli rząd w kraju jest niezbędny.