Archive for Czerwiec, 2011

Bliskie zmiany na stanowiskach w Prokuraturze Wojskowej

Jeszcze kilka dni temu byliśmy zapewniani przez prokuratora Generalnego RP – Andrzeja Seremeta oraz szefa prokuratury Wojskowej – Krzysztofa Parulskiego, że nie ma żadnego konfliktu między nimi, a stosunki pomiędzy dwiema prokuratorami maja się dobrze. Tymczasemw dniu dzisiejszy Andrzej Seretem złożył wniosek o odwołanie ze stanowiska Krzysztofa Parulskiego. Zgodnie z istniejącymi w naszym kraju procedurami, wniosek taki musi zaopiniować minister obrony narodowej. Prokurator Generalny swój wniosek o odwołanie Parulskiego uzasadnił w ten sposób, że jego powodem była publiczna krytyka swojego przełożonego, co w takich strukturach jak prokuratura jest niedopuszczalne. W tle tego wszystkiego przysłowiowej oliwy do ognia dodała konferencja niedawna jednego z czołowych prokuratorów wojskowych – Mikołaja Przybyła, który podczas tej konferencji, jak powiedział, w geście protestu, postrzelił się w twarz. Po tym właśnie zdarzeniu generał Parulski wypowiedział się w obronie swojego podwładnego, krytykując z kolei swojego szefa.

Społeczeństwo zmieniające się wraz ze zmianą realiów

Jak wygląda dzisiejsze społeczeństwo? Zależy, kto na nie patrzy. Jak zawsze pojawiają się konflikty i brak porozumienia pomiędzy pokoleniami, lecz dziś ma to dużo większą skalę. O ile jesteśmy w stanie przejść do porządku dziennego nad tym, że nasi dziadkowie czy rodzice reprezentują inne wartości będąc pokoleniami, nazwijmy je przedinternetowymi, o tyle podziały całej reszty są nowym zjawiskiem. Kiedyś dzieliło się ludzi na starych i młodych. Dziś ten podział wygląda znacznie bardziej skomplikowanie. Młodzi ludzie sami się dzielą ze względu nie tylko na zainteresowanie, przynależność do grup społecznych czy subkultur, ale także ze względu na wiek. Mamy ludzi urodzonych pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych. Mamy tych, którzy załapali się na gimnazja. Potem ci, którzy nie pamiętają świata bez komputera i ci, którzy nie pamiętają świata bez Internetu. Moment w którym dorastaliśmy i realia w których nas wychowywano zawsze determinowały różnice pokoleniowe, ale przy dzisiejszym tempie zmian, widoczne różnice pojawiają się w okresach pięcioletnich.

Na obecne społeczeństwo składają się trzy klasy obywateli

Mimo tego, że w dzisiejszych czasach nie mówi się głośno o klasach społecznych zamieszkujących dane państwo jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. To i tak nasze społeczeństwo zwłaszcza w dobie niezwykle dynamicznego rozwoju technologii informatycznej możemy śmiało podzielić na trzy klasy obywateli. Podział ten przedstawia się następująco pierwsza klasa i w zasadzie najważniejsza to specjaliści z zakresu różnych, multimediów którzy wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne świadomie i zgodnie z wytyczonymi celami programują i nadają społeczeństwu pożądany kształt. Do drugiej klasy możemy zaliczyć osoby, których głównym celem jest polityka państwa są to osoby rządzące, młode nie mające zasadniczo żadnego wpływu na tworzenie informacji, ale doskonale znające Internet i nowoczesne urządzenia za pomocą, których są w stanie każdą informację tak przekształcić, aby była na ich korzyść. Trzecia grupa społeczna to wszyscy pozostali, którzy w codziennym życiu korzystają zaledwie z dwóch cudów techniki a mianowicie telewizora i telefonu. Do tej grupy należą ludzie starsi starej daty, którzy nowoczesne komputery i dostęp do sieci uważają za zupełnie zbędne w swoim życiu i niepotrzebne.

Grupy społeczne tworzone w społeczeństwie miejskim

Najwięcej subkultur powstaje w miastach. Często charakterystyczna urbanistyka miasta jest bardzo pożyteczna i kształtowana w zależności od mniejszości mieszkających na danym obszarze. Grupami społecznymi nie tylko są grupy mniejszości narodowych czy subkultur. Często są to ugrupowania ludzi, którzy interesują się tym samym oraz np. grupy zawodowe. Grupą zawodową mogą być np. lekarze. Każda grupa społeczna tworzona w społeczeństwie miejskim posługuje się charakterystycznym idiolektem, który ma odróżniać jedną grupę od innych. Poza tym często stawia się na innowacje modowe i charakterystyczną biżuterię, co jest najbardziej charakterystyczne dla różnych subkultur. Idiolekt jest językiem osobniczym, który ma być niejako przedstawicielem naszej przynależności społecznej. Często społeczności miast podzielone są na dzielnice, które także różnią się wobec siebie. Tym samym społeczeństwo miejskie nie musi być zatem w żadnym przypadku jednolite. Można przynależeć do różnych subkultur i porozumiewać się różną odmianą językową.